Externa Kancelaria

Vedenie účtovníctva pre všetky typy podnikateľov

S objednaním z niektorých účtovníckych služieb získavate ZADARMO účtovný software, úplný prehľad o aktuálnej legislatíve prostredníctvom nášho odborného personálu, poistenie účtovníctva, pravidelné výstupy a prehľady o stave Vašej ekonomiky, ale hlavne viac času na podnikanie.

Účtovníctvo a ostatné ekonomické činnosti majú svoje nezastupiteľné
miesto v každom podnikateľskom odbore.

Druhá veľmi významná časť projektu Externá Kancelária je súbor ekonomických činností, s ťažiskom na účtovníctve, vhodne doplnených o poradenstvo v týchto oblastiach. Tieto služby ponúkame najmä preto, aby sme spolu s administratívnou podporou a ostatnými službami Externej Kancelárie pre Vás vytvorili skutočne ideálne firemné zázemie.

Rozsah a obsah ponuky služieb v oblasti účtovníctva je presne taký, aký potrebujete. Vy sa rozhodnite, či chcete využívať našu ponuku komplexne, alebo niektorú logickú časť celku alebo ako samostatne vybrané služby.

Ekonomické činnosti a účtovníctvo dodávame v podobe služieb buď vo vašej firme, doklady nie je nutné prenášať, alebo celú agendu vedieme a uschovávame u nás. Toto výsostne záleží na vzájomnej dohode, rovnako ako aj na objeme dokladov za mesiac.

Uprednostňujeme osobný a individuálny prístup, čím chceme zdôrazniť tvorbu Vášho vlastného firemného zázemia.

účtovníctvo - externakancelaria.sk

So všetkými službami v tejto časti Externej Kancelárie automaticky a úplne ZADARMO získavate:

 • Účtovný software
 • Úplný prehľad o aktuálnej legislatíve, prostredníctvom nášho odborného personálu
 • Poistenie účtovníctva
 • Pravidelné výstupy a prehľady o stave Vašej ekonomiky
 • Viac času na podnikanie

Vedenie kompletného účtovníctva

Vedenie kompletného účtovníctva, jednoduché a podvojné účtovníctvo pre právnické a fyzické osoby, podnikateľov aj nepodnikateľov.

Účtovníctvo:

 1. Jednoduché účtovníctvo
 2. Podvojné účtovníctvo
 3. Príprava účtovných dokladov

Daňové priznania, DU:

 1. Výpočet a spracovanie DPH
 2. Spracovanie dane z motorových vozidiel
 3. Celoročné zúčtovanie daní a zdravotného poistenia
 4. Zastupovanie na DU

Štatistiky:

 1. Spracovanie mesačnej štatistiky
 2. Spracovanie štvrťročnej štatistiky

Mzdy a personalistika:

 1. Výpočet miezd a mzdová agenda
 2. Personálna agenda výkazy pre poisťovne
 3. Zhotovenie pracovnej zmluvy
 4. Zhotovenie dohody o vykonaní práce

Ostatné služby:

 1. Spracovanie výkazu Intrastat
 2. Vyhotovenie listu na ORSR
 3. Vyhotovenie valného zhromaždenia o hospodárskom výsledku
 4. Iné služby podľa dohody

Financie:

 1. Vystavovanie faktúr
 2. Vykonávanie úhrad
 3. Evidencia záväzkov a pohľadávok
 4. Vedenie pokladne

Cestovné náhrady:

 1. Vedenie knihy jázd
 2. Spracovanie cestovných príkazov – domáce aj zahraničné
 3. Spracovanie cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla

Majetok:

 1. Vedenie skladovej evidencie
 2. Evidencia majetku

Konzultačná činnosť:

 1. Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti účtovníctva a daní
 2. Služby audítora
 3. Posúdenie oprávnenosti nákladov

Cenník účtovných a ekonomických služieb

Ceny účtovníckych služieb pripravíme každému klientovi individuálne na základe špecifických potrieb.

 • Naši klienti uprednostňujú dodávanie účtovných a ekonomických služieb komplexne.
 • Samozrejme veľkosť každej firmy je iná, preto aj požiadavky na rozsah účtovníctva sú rôzne. To je okrem individuálneho prístupu k Vašim potrebám rovnako dôležitý faktor, ktorý nás vyzýva k tomu, aby sme pred stanovením definitívnej ceny za poskytované účtovné a ekonomické služby vykonali analýzu Vašich skutočných potrieb v oblasti účtovníctva. Len týmto spôsobom Vám totiž vieme garantovať, že budete platiť iba to, čo skutočne dostanete.
 • Naša spoločnosť preferuje dlhodobé vzťahy so svojimi klientami a preto sa snažíme, aby naše individuálne stanovené, paušálne ceny zahŕňali všetko to, čo Vaša firma potrebuje: Účtovníctvo v ucelenej a komplexnej forme, všetky typy daní, všetky typy výkazov, spracovanie štatistík, mzdovú agendu vrátane personalistiky, pracovných zmlúv a dohôd, vystavovanie faktúr, evidencia záväzkov a
  pohľadávok, cestovné príkazy a náhrady, vedenie knihy jázd, evidencia skladu a majetku firmy, účtovné, daňové a ekonomické poradenstvo, audit a iné služby podľa Vašich požiadaviek.
 • Služby si môžete objednať ako celok, alebo jednotlivo, alebo podľa jednotlivých  logických častí, napr. mzdy.
 • V prípade, že by Ste mali predsa len záujem, len o niektorú samostatnú službu, tak nech sa páči k nahliadnutiu orientačný cenník našich služieb pre oblasť účtovníctva, pokiaľ by sa jednotlivé služby objednávali samostatne.
 • my vlastníme profesionálny účtovný software, čo Vám prináša úsporu nákladov
 • volíme plne individuálny pristup k Vašim firmeným potrebám
 • dodržiavame absolútnu diskrétnosť, čo je možné doložiť aj zmluvou o mlčanlivosti
 • Vaše účtovníctvo spracujeme tak, že s ním nebudete mať žiadne starosti
 • doklady si u Vás sami prevezmeme a vrátime Vám ich späť spracované a zaúčtované
 • za spracované a zaúčtované doklady ručíme, tak za vecnu ako aj za odbornú stránku
 • zastúpime Vás na daňovom úrade, poisťovniach, či iných úradoch spojených s podnikaním
 • náš personál sa pravidelne školí a sleduje všetky zmeny týkajúce sa meniacich účtovných predpisov a noriem
 • naše poradenské služby pre oblast účtovníctva, ekonomiky a daní sú vám vždy k dispozícii