Externa Kancelaria

Administratíva

Administratívna podpora je jeden zo základných pilierov projektu Externá Kancelária. Ide o súbor podporných činností, ktoré sú z pohľadu života každej firmy nesmierne dôležité, a to nie len v jej začiatkoch.

 

administratíva - externakancelaria.sk

Všetky služby ponúkané v tejto časti našej stránky spolu vytvárajú takú administratívnu podporu, ktorá ponúka plnohodnotné riešenie vyvárajúce komplexné firemné zázemie pre Vás a Vašu firmu.

Vo svetovom meradle je štatisticky dokázané, že 9 z 10-tich začínajúcich firiem skončí svoju činnosť do prvých piatich rokov svojho pôsobenia na tom, či onom trhu. Mnohé z nich aj preto, že im chýba niekto o koho by sa mohli oprieť, niekto na koho by mohli preniesť časť činností, ktoré síce majú svoje nezastupiteľné miesto v každej firme, no priamo sa na jej výsledkoch nepodieľajú, a mohli sa venovať najmä tomu čo nosí firme peniaze.

Možno je aj pre Vás dobré na chvíľu sa zamyslieť...

 • Patríte aj Vy medzi začínajúce firmy a chcete si udržať nízke prevádzkové náklady pri plnom zabezpečení chodu firmy?
 • Prípadne Ste už v kategórii zabehnutej firmy a hľadáte priestor na vyššiu efektivitu práce, vyššiu koncentráciu na hlavný produkt firmy?
 • Uvažujete o zriadení firemnej pobočky a neviete na koho sa obrátiť?

Ak Vám prichádzajú na um takéto alebo podobné otázky, tak Ste na správnom mieste! My sme pre Vás vytvorili prostredie, ktoré Vám umožní podnikať bez starostí!

Prijmite našu pomocnú ruku!

Administratívna podpora ako súčasť projektu Externá Kancelária
v sebe zahŕňa nasledovné služby:

Pošta

 

 • uvádzať adresu ktorejkoľvek z našich pobočiek pre Vašich obchodných partnerov ako poštovú adresu
 • prebratie a riadne zaevidovanie vašich zásielok
 • emailovú alebo sms notifikáciu o doručenej zásielke
 • uschovanie poštovej zásielky pre osobné vyzdvihnutie
 • odoslanie poštovej zásielky na Vami určenú adresu

Pasívne telefonovanie

 

 • využiť niektorú z našich pevných liniek na prijímanie firemných hovorov
 • presmerovať si mobilný telefón na našu pevnú linku, napr. počas obch. rokovania
 • dostať krátky záznam o telefonickom hovore

Aktívne telefonovanie

 

 • telefonicky kontaktovať klientov, partnerov a odovzdať im správu, ktorú potrebujete doručiť
 • získať prehľad o dostupnosti jednotlivých partnerov
 • dostať krátky záznam o telefonickom hovore
 • komunikovať v AJ alebo v  NJ

Prepisovanie poznámok

 

 • dostať Vaše poznámky, či zvukové záznamy do písomnej podoby a do el. formy
 • získať dobrú orientáciu vo svojich poznámkach a možnosť jednoduchého vyhľadávania konkrétneho záznamu

Digitalizácia písomností s elektronickou archiváciou

 

 • digitalizáciu Vašich písomností do formátu pdf
 • archiváciu všetkých digitalizovaných dokumentov na našom serveri
 • okamžitý prístup k svojim zdigitalizovaným dokumentom cez internet

Poskytnutie telefónneho čísla

 

 • mať vlastné číslo pevnej telefónnej linky, ktoré môžete uvádzať ako kontaktné číslo pre svojich partnerov

Vedenie CRM systému

 

 • mať plnohodnotnú a prehľadnú databázu klientov, resp. kontaktov
 • záznamy telefonických hovorov mať uložené priamo pri danom klientovi
 • zdigitalizované dokumenty mať pripojené ku konkrétnym prípadom, alebo klientom
 • prehliadať svoje CRM prostredie prostredníctvom diaľkového prístupu

Poskytnutie e-mailovej adresy

 

 • mať zriadené vlastné konto elektronickej pošty

Prenájom rokovacích priestorov

s technickým zabezpečením – touto službou si zabezpečíte priestor na obchodné rokovania so svojimi obchodnými partnermi alebo na prezentáciu svojich produktov a služieb.
Služba Prenájom rokovacích priestorov Vám umožní:

 

 • stretávať sa s obchodnými partnermi v reprezentatívnych priestoroch
 • dostať profesionálnu, technickú aj personálnu podporu počas prezentácií
 • flexibilitu vo využívaní rokovacích priestorov

Prenájom kancelárskeho miesta

 

 • plnohodnotne využívať vybavené kancelárske miesto vrátane prístupu na internet
 • flexibilitu vo využívaní kancelárie

Všetky služby v rámci administratívnej podpory Vám zabezpečíme buď jednotlivo, v rôznych kombináciách podľa Vašich aktuálnych potrieb alebo prostredníctvom balíčkov služieb. Typ aj rozsah služby určujete Vy. Sme flexibilní. Využívajte a plaťte len to, čo skutočne potrebujete!

Podnikajte bez starostí! Naša Externá Kancelária môže byť Vaša už dnes!

Niektoré služby nemusia byť dostupné vo všetkých pobočkách. Pre bližšie informácie o jednotlivých službách nás kontaktujte na info@externakancelaria.sk (kontaktný formulár).

Cenník

Zákaznícky cenník balíčkov služieb

Por. č.Názov balíčkuObsah služiebJednotkaRozsahCena EUR
1PoštaPoskytnutie poštovej adresyadresa129 ,-
Evidencia došlej poštyzásielka15
Upozornenie na poštu emailom/smse-mail15
Úschova poštyzásielka15
2Pasívny asistentBalíček pošta ks279,-
Preberanie tel. hovorov + záznamhovor30
Poskytnutie vlastného tel. číslatel. číslo1
Poskytnutie e-mailového kontakonto1
Prepisovanie textovA410
3Aktívny asistentBalíček pasívny asistent ks2
Aktívne telefonovanie vo Vašom menetel. hovor30139,-
Organizovanie Vašich pracovných stretnutístretnutie5
Direct-mailing do 100 príjemcovd. mailing1
Zastupovanie na ľubovoľnom úradehod3
Vedenie databázy klientov v CRMzáznam20
Doposielanie pošty v rámci SR (len listy)zásielkavšetky
Digitalizácia s archiváciou písomnostíA430
4BusinessBalíček aktívny asistentks1229,-
Kancelárske miesto s vybavenímhod10
Rokovacia miestnosťhod10
5KlientZostavte si vlastný balíček podľa svojich predstávdohodou

Ceny za balíčky služieb sú stanovené za mesiac a sú bez DPH. V cene každého balíčku je zahrnuté štatistické vyhodnocovanie objemu poskytnutých služieb za každý mesiac, ktoré Vám bude zasielané mesačne. Pri využití jednotlivých služieb nad rámec stanovený v jednotlivých balíčkoch sa tieto služby budú účtovať podľa Zákazníckeho cenníku samostatne dodávaných služieb.

Zákaznícky cenník samostatne dodávaných administratívnych služieb

Por. č.Názov službyJednotkaRozsahCena EURPoznámka
1Poskytnutie poštovej adresyadresa/mes120,-
2Evidencia došlej poštyzáznam10,25elektronicky
3Upozornenie na poštu emailom/SMSe-mail/SMS10,25cez CRM
4Úschova poštyzásielka10,30max 1 mes.
5Preberanie tel. hovorov + záznamtel. hovor11,10do 3 min
6Poskytnutie vlastného tel. číslat. číslo/mes11,-
7Poskytnutie elektronickej adresyadresa/mes10,20
8Zápis kontaktu do systému CRMzápis10,40
9Prepisovanie textovA412,50normostrana
10Aktívne telefonovanie v mene klientatel. hovor11,75do 3 min
11Organizovanie pracovných stretnutí klientastretnutie/2 ľudia12,50v našich priestoroch
12Direct mailing do 100 príjemcovd- mailing13,-+ bod 8
13Zastupovanie na ľubovoľnom úrade v mieste pobočkyhod112,-DU, ZP, Soc.p....
14Preposielanie pošty v rámci SR (len listy)zásielka11,-+ poštovné
15Digitalizácia s archiváciou písomnostíA410,20scan do pdf
16Kopírovanie, tlačA410,15ČB
17Kancelárske miesto s vybavenímhod19,90nápoj v cene
18Rokovacia miestnosťhod119,90nápoj v cene

Ceny sú stanovené bez DPH. Pri väčšom objeme služieb jedným klientom, rovnako aj pri dlhodobejšom obchodnom vzťahu pristupujeme k cenám individuálne.