Externa Kancelaria

Tlmočníctvo

Externá Kancelária vytvára Vaše firemné zázemie spôsobom, ktorý
Vám umožní sledovať svoje ciele aj za hranicami Slovenska.

Tlmočníctvo a prekladateľstvo sme do svojej ponuky zaradili najmä preto, aby sme Vám pomohli otvoriť hranice a umožnili Vám obchodný styk so zahraničnými partnermi. Štandardný, resp. najbežnejší jazyk pre zahraničný obchodný styk je angličtina, prípadne nemčina, avšak na želanie pre Vás zabezpečíme komunikáciu aj v inom jazyku

Komunikácia so zahraničnými partnermi môže
štandardne prebiehať týmito základnými spôsobmi:

  • Osobné rokovanie - teda ústna forma komunikácie
  • Telefonicky - rovnako viac menej ústna komunikácia
  • Písomná korešpondencia - či už bežné „mailovanie“ alebo listom

V našej ponuke služieb nájdete odpoveď na všetky typy komunikácie:

Tlmočenie

Telefonická komunikácia

Písomná korešpondencia

Preklady

Súčasťou všetkých služieb v tejto časti Externej Kancelárie je elektronický záznam, zdigitalizovaný a archivovaný pre Vaše ďalšie použitie v budúcnosti.