Externa Kancelaria

Ostatné služby

V Externej Kancelárii myslíme na všetky Vaše potreby.

Projekt Externá Kancelária je ucelený súbor služieb, ktoré Vám doprajú mať takpovediac vlastnú firmu, bez skutočnej potreby niečo samostatne budovať. Prostredie, ktoré sme pre Vás vytvorili je úplné riešenie podporujúce Vašu skutočnú podnikateľskú činnosť.

Súčasne rozumieme tomu, že čokoľvek čo sa vytvorí je nutné chrániť. To je aj dôvod, prečo ako neoddeliteľnou súčasťou našej ponuky je komplexný právny servis a poradenstvo. 

Vaša Externá Kancelária spolupracuje s renomovanou právnickou kanceláriou, ktorá sa Vám v plnej miere postará o nasledovné služby:

Poslednou no rovnako dôležitou oblasťou firemného zázemia, kde Vám Externá Kancelária podáva pomocnú ruku, je starostlivosť o Váš digitálny svet – IT Care.

IT Care je súbor činností, ktorých cieľom je zabezpečiť fungovanie
všetkého, čo súvisí s Vašimi počítačmi, softvérom, kancelárskou
technikou, serverom, dátami, internetom a pod.

Právne služby

 • zakladanie a likvidácia spoločností s kompletným servisom
 • príprava a realizácia valných zhromaždení
 • vytváranie zmlúv a dohôd
 • zabezpečenie pohľadávok
 • zastupovanie na úradoch, či súdoch
 • vymáhanie pohľadávok
 • poradenstvo a konzultačná činnosť
 • iné podľa dohody

IT Care služby

 • predaj a servis počítačov a príslušenstva
 • predaj softvéru
 • predaj kancelárskej techniky
 • zálohovanie dát
 • návrh a zavedenie počítačovej siete
 • licenčné poradenstvo
 • zabezpečenie internetového pripojenia
 • vzdialené prístupy k Vašim dátam odkiaľkoľvek
 • pravidelná preventívna starostlivosť o Vaše počítače a siete
 • neustále monitorovanie prítomnosti škodlivého softvéru ako sú vírusy, spyware
 • konzultačná a poradenská činnosť
 • koncepčné riadenie, budovanie rastu vašej počítačovej siete
 • iné služby podľa dohody